Co oferuje biuro księgowe? Jak pomaga księgowa i doradca podatkowy?

Księgowa oraz doradca podatkowy to osoby reprezentujące zawody zaufania publicznego i posiadające dostęp do informacji objętych tajemnicą. Zakres oferowanej przez nich pomocy jest szeroki. Co zatem może zrobić doradca podatkowy, a czego nie ma w swoich kompetencjach księgowa? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Co oferuje biuro księgowe?

Biuro księgowe, np. Jasta w Tychach, oferuje pomoc nie tylko w sprawach podatkowych i kadrowych, lecz wskazuje również na korzystne rozwiązania w zakresie fiskalno-księgowym czy prawnym. Proponowane strategie i metody działania są sumą wiedzy, doświadczenia oraz pracy z danym klientem. Biuro księgowe prowadzi w imieniu i na rzecz podatnika księgi podatkowe, księgi rachunkowe, ewidencję do celów podatkowych, sporządza zeznania i deklaracje urzędowe i wiele innych działań, których celem jest sprawne i legalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Księgowy a doradca podatkowy – jakie różnice?

Uprawnienia księgowych i doradców podatkowych w dużej mierze się pokrywają. Oprócz podstawowych funkcji, jakie pełni biuro rachunkowe, czyli sprawowanie pieczy nad poprawnością dokumentacji firmowej, ujmowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych czy przygotowywanie przeróżnych deklaracji, doradcy podatkowi posiadają dodatkowo prawo do udzielania porad podatkowych. Ponadto mogą reprezentować swoich klientów przed organami administracji skarbowej i sądami administracyjnymi. Pracę doradcy podatkowego nadzoruje Krajowa Izba Doradców Podatkowych, do której można kierować pisma i skargi w razie konieczności. Doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa, z której zwolnić go może jedynie sąd. Zobowiązany jest przez ustawę do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnorodnych kursach i szkoleniach.

Zawód księgowego pozwala na zbieranie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów firmowych, wpisywanie danych do systemu księgowego, ich analizowanie i wyciąganie wniosków, które mogłyby jeszcze bardziej usprawnić pracę firmy i pracować na jej sukces. Obowiązkiem każdego księgowego jest dopełnienie wszelkich formalności względem urzędu skarbowego oraz innych instytucji. Takimi sprawami może zajmować się jedynie osoba posiadająca stosowne umiejętności i kwalifikacje. Prowadzenie np. ksiąg rachunkowych to zadanie bardzo odpowiedzialne i wymagające sumienności, rzetelności i przede wszystkim terminowości. Księgowy może podnosić swoje kwalifikacje, jednak nie jest w tym zakresie obłożony żadnym odgórnym obowiązkiem.

Zatem oba zawody są uprawnione do przyjmowania, weryfikowania i nadzorowania poprawności dokumentacji firmowej. Jednakże to doradca podatkowy jest uprawniony do wyjaśniania nieprawidłowości i zawiłości prawa podatkowego. Może być obecny podczas kontroli i postępowań podatkowych, celnych czy nawet egzekucyjnych.

Author: ck-system.pl