Wady factoringu. Czym konkretnie sensu stricte faktoring?

Faktoring to działania finansowe lub skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie te polega na zawarciu umowy pomiędzy firmą, której są winni inni, a także, która ustanawia specjalną spółkę w obrębie windykacji kredytów udzielonych klientom, a ci nie wywiązali się z przyrzeczeń.

 

Firmy zajmujące się faktoringiem, inaczej nazywane firmami faktoringowymi, świadczą oprócz finasowania również usługi zarządzania i administrowania wierzytelnościami, a także zajmują się gwarancjami zapłaty. Jednak przypatrując się tego typu formie finansowania jaką jest factoring trzeba liczyć się z dość pazernymi kosztami, najczęściej związanymi z usługami dodatkowymi. Firmy faktoringowe naliczają bardzo często prowizję przygotowawczą, prowizję aranżacyjną, prowizję operacyjną, jak i odsetki za udzielone finansowanie. A nadto wysokość opłat częstokroć zależy od wielkość przyznanego limitu czy jak również kondycji finansowej firmy. Skutkiem ujemnym dla przedsiębiorców ważnego rodzaju obawą jest obligatoryjność powiadomienia kontrahentów o podpisaniu umowy faktoringowej.

 

W dużej ilości ocen skutkuje zdyscyplinowaniem odbiorców. Jednak zauważyć trzeba i to realnie, że może, to także doprowadzić do pogorszenia relacji biznesowych. Podanie informacji o zawarciu kontraktu faktoringowego może bowiem zostać odebrana jako monitoring, brak zaufania do kontrahenta, a jednakowoż świadczyć o symptomach pogarszającej się kondycji firmy. A więc wady faktoringu są nieuniknione. Następnym tematem jest opcja niespłacalności zobowiązań przez kontrahentów. Wszystkie czynności polegające na monitorowaniu i działaniach windykacyjnych leżą po stronie faktora, ale tylko jeśli są spełnione kryteria podpisania umowy faktoringu pełnego. Natomiast, gdy strony zoptymalizują się na faktoring niepełny (z regresem), może dojść do sytuacji, w której przedsiębiorca będzie zobligowany do zwrotu otrzymanej zaliczki za odkupione przez faktora faktury.

 

Dzieje się wtedy tak, kiedy dochodzi do opóźnień spłaty zobowiązań przez kontrahentów i dzieje się, to zazwyczaj po 30 dniach od terminu płatności. Oczywiście remedium na ten dylemat jest faktoring pełny, gdzie faktor bierze na siebie ogół ryzyka niewypłacalności kontrahenta, jednak wówczas jego koszty są wyższe.Faktoring jest produktem zarówno małych i dużych przedsiębiorstw. Jednak, jeśli poznamy procedury, może się okazać, że wiek firmy będzie barierą w otrzymaniu finansowania dla wielu z nich ponieważ trzeba być świadomym, że częstym warunkiem stawianym przez faktorów jest prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 6 miesięcy.

Author: ck-system.pl